.
.
.

100 nieuwe JPF-trajecten: aanmelden tot 1 juni 2017

12/10/2017

In de zomer van 2016 is het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) als pilot gestart. De pilot is goed uitgepakt. Jongeren komen in beweging en hebben weer een perspectief voor de toekomst. JPF kenmerkt zich daarbij als innovatief en effectief.

In 2017 bieden we 100 nieuwe jongeren een JPF-traject aan. Aanmelden kan van 8 mei tot 1 juni 2017.

Aanmeldformulier en intentiebrief

Voor de aanmelding zijn nodig:

  • Een samen met de jongere volledig ingevuld aanmeldformulier
  • Een door de jongere ondertekende intentiebrief

De documenten vindt u onderaan deze mail. U kunt de formulieren mailen naar jpf@denhaag.nl. Als er voor 1 juni meer dan 200 aanmeldingen zijn binnengekomen, stoppen we na de 200e aanmelding de mogelijkheid om aan te melden. Wees er dus snel bij!

Procedure

Het JPF-team beoordeelt de binnengekomen aanvragen aan de hand van de aanmeldcriteria. Vervolgens wordt bepaald welke aanvragen bij het JPF in behandeling worden genomen.

Jongeren die niet in het JPF-traject kunnen worden opgenomen krijgen een advies en worden doorgeleid naar alternatieve mogelijkheden. Dit in afstemming met de aanmeldende partijen en in samenwerking met de maatschappelijke organisaties rondom jongeren.

Aanmeldcriteria

De toelatingscriteria voor jongeren aan het JPF zijn sinds de pilot veranderd. De criteria en meer informatie over het JPF vindt u bij ‘Actuele projecten’.

Download: Aanmeldingsformulier JPF april 2017

Download: Intentieverklaring JPF 2017