.
.
.

Sociaal Hospitaal (SOHOS) 

Gezinnen met multiproblematiek – zoals schulden, armoede, gezondheidsproblemen of problemen met justitie – worden binnen Sociaal Hospitaal geholpen aan nieuw perspectief en meer regie over hun eigen leven.

In Den Haag wonen 3.200 gezinnen die kampen met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede of psychische problemen. Daarvoor krijgen zij op dit moment meerdere hulpverleners over de vloer en maken ze gebruik van meerdere voorzieningen in zorg en sociale zekerheid. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de kosten van een multiprobleemgezin gemiddeld € 104.000,- per jaar bedragen. En toch krijgen veel gezinnen hierdoor geen beter perspectief of meer regie en zeggenschap over hun eigen leven.

In Den Haag helpt het project Sociaal Hospitaal vanaf 2017 drie jaar lang 250 gezinnen met het oplossen van hun problemen. Het project optimaliseert ondersteuning en zorg, door onder meer één aanpak door één hulpverlener per gezin. Uitgangspunt is dat de (financiële) bestaanszekerheid van gezinnen zo snel mogelijk wordt hersteld. Het oplossen van dit meest dominante probleem (inkomen, schulden) heeft bewezen impact op de gezondheid en de zorgconsumptie van deze gezinnen. De verwachting is dat gezinnen een hogere kwaliteit van leven rapporteren en dat de uitvoeringskosten met minimaal 4,75 miljoen euro in de eerste twee jaar na de start van Sociaal Hospitaal afnemen. Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden.

Financiering

Sociaal Hospitaal wordt gefinancierd door een Health Impact Bond (HIB). Dit is een pay-for-success contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering.

De partners binnen het Schuldenlab070 hebben nauw samengewerkt om Sociaal Hospitaal en HIB te ontwikkelen en te realiseren. Society Impact was hierbij procesbegeleider, intermediair en matchmaker. ING en PGGM hebben zich bereid verklaard om bij succes de verdere opschaling van Sociaal Hospitaal te financieren.

Op 30 mei  won de HIB Sociaal Hospitaal de ‘Make the Move award 2017’.

Eelke Blokker
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Curatie
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Partners
CZ, Gemeente Den Haag, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Schuldenlab070

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmorgen 22 februari een werkbezoek gebracht aan Schuldenlab070 en het Jongeren Perspectief Fonds in Den H…

Ministerie hoopt op minder schulden door betere regeling zorgtoeslag

Mensen met schulden of een krappe beurs, kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk hun zorgtoeslag rechtstreeks laten overmaken aan de zorgverzekera…

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is da…

Langdurige armoede neemt toe in Nederland

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, zegt het CBS. Zo’n 224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of…

Meer nieuws