.
.
.

Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

Het JPF richt zich erop jongeren langdurig van hun schulden af te helpen door een integrale aanpak van één op één begeleiding gecombineerd met een versnelde schuldsanering.

In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren het risico problematische schulden te ontwikkelen. Als een jongere eenmaal schulden heeft, bedragen deze gemiddeld € 11.000,-. Dit brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee, maar is tevens kapitaalvernietiging. Niets doen creëert een generatie volwassenen die weinig tot geen perspectief heeft op werk en daardoor een economisch zwakke positie inneemt. De gemeente Den Haag zet dan ook sterk in op het oplossen van schuldenproblemen van Haagse jongeren van 18 tot 27 jaar. Samen met partners heeft Den Haag de Jongeren Perspectief (JP)-aanpak ontwikkeld en is zij zomer 2016 gestart met de pilot JPF. Op grond van vele verzoeken van instanties, jongeren en ouders hebben we besloten om in 2017 aan nog eens 100 jongeren een JPF-traject aan te bieden.

JPF-aanpak

De JPF-aanpak is een uniek traject waarin we samen met de jongeren hun problemen in verschillende leefgebieden (zoals wonen, sociale relaties, psychische maar ook lichamelijke gezondheid, verslavingen, werk/scholing en daginvulling) in kaart brengen, aanpakken en stabiliseren. De jongeren krijgen intensieve één-op-één begeleiding, worden gecoacht op gedrag, volgen hiervoor trainingen en worden begeleid naar werk of school. Ook betrekken we de sociale omgeving van de jongeren nauw bij het traject. Voor het realiseren van een structurele en duurzame oplossing pakken we de problemen bij de kern aan, waar nodig in directe samenwerking met de benodigde (specialistische) dienstverlening.

Schuldeisers

Daarnaast brengen we per jongere de schuldensituatie in kaart. Op basis hiervan bieden we de schuldeisers een saneringsvoorstel, in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De doorlooptijd is snel en de terugbetaling van een deel van de schuld is gegarandeerd. Diverse schuldeisers geven aan hoe welkom een dergelijk traject voor jongeren is.

Wat doen jongeren daarvoor terug?

Deelname aan het JPF is niet vrijblijvend. Jongeren moeten op twee terreinen een tegenprestatie leveren.

  • Opleiding of werk. Jongeren zonder voldoende startkwalificatie, zoals een diploma, moeten hun opleiding afronden of een nieuwe opleiding beginnen. Beschikken ze wel over voldoende startkwalificatie maar hebben ze geen werk, dan gaan ze direct actief op zoek naar werk.
  • Maatschappelijke stage. Om het maatschappelijk bewustzijn te bevorderen zullen jongeren daarnaast een maatschappelijke stage volgen. Ook hier is sprake van maatwerk: de maatschappelijke stage sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses van de jongere en de duur van de stage wordt in overleg met de jongeren bepaald. De looptijd van de stage bedraagt maximaal 1 jaar.

Pilot als voorloper op reguliere jongerenaanpak

JPF startte in 2016 als een pilot voor jongeren die door ernstige schulden zodanig werden beperkt in hun maatschappelijke ontwikkeling dat zij dreigden uit te vallen uit opleiding of werk (of al waren uitgevallen). Bijna alle 53 jongeren zijn nu, een jaar later, schuldenzorgvrij en worden integraal begeleid op de verschillende leefdomeinen.  Bovendien lijkt dit traject vooralsnog goedkoper en effectiever dan de huidige interventies. Omdat de aanpak succesvol is doen in 2017 100 nieuwe jongeren mee aan JPF.

Aanmelden voor het JPF is niet meer mogelijk. Heeft u behoefte aan financiële hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met een van de acht stadsdeelkantoren in Den Haag.

Meer weten?

Werkt u bij een gemeente en bent u geïnteresseerd in het implementeren van een dergelijke aanpak voor jongeren met schulden? Mail dan naar schuldenlab070@denhaag.nl om de handreiking te ontvangen. Op woensdag 7 februari van 13:30 tot 16:30 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst om vragen naar aanleiding van de handreiking te beantwoorden. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Wilt u meer weten over het JPF? De factsheet ‘Pilot Jongeren Perspectief Fonds’ en de brochure ‘Perspectief voor Haagse jongeren met schulden. Doel en werkwijze Jongeren Perspectief Fonds.’ geven u meer informatie.

Ingrid Leentvaar
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
Jongeren
Partners
Aegon, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, ING, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Handreiking Jongeren Perspectief aanpak beschikbaar voor gemeenten

Op verzoek van diverse gemeenten is de Jongeren Perspectief aanpak opgeschreven in de vorm van een handreiking. Vanaf nu is de handreiking beschikbaar…

‘Lifestylemarkt’ helpt JPF-jongeren bij versterken zelfredzaamheid

De jongeren die deelnemen aan het Jongeren Perspectief Fonds hebben problemen op diverse leefgebieden. Om hun zelfredzaamheid te versterken organiseer…

Bestuursvoorzitter CZ: ‘Solidariteit mogelijk in gevaar’

Als de kosten van de zorg verder blijven stijgen, komt de solidariteit van het zorgstelsel mogelijk in gevaar. Dat zei Wim van der Meeren, bestuursvoo…

Schuldhulpverleners krijgen hulp bij strijd tegen oneerlijke incassobureaus

Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat schuldhulpverleners helpen om oneerlijke incassobureaus aan te pakken. De toezichthouder heeft een website…

Meer nieuws