.
.
.

Incassovrije Wijken 

Hagenaars die andere Hagenaars helpen financiële problemen voor te zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen keuzevrijheid: dat is de pilot Incassovrije Wijken.

Met de pilot Incassovrije Wijken benutten we de kracht van Hagenaars om mede-Hagenaars met geldzorgen te helpen besparen en makkelijker rond te komen. Zij krijgen steun nog voordat hun problemen uit de hand lopen en behouden tegelijkertijd de vrijheid hun geld naar eigen inzicht uit te geven. Zo voorkomen we problemen en versterken we het financiële zelfvertrouwen van de deelnemers.

Om mensen met een risico op schulden vroeg op het spoor te komen wordt samengewerkt met woningcorporaties (Haag Wonen, Omnia Wonen, Staedion, Vestia), drinkwaterbedrijf Dunea en energieleverancier Eneco, AEGON, ASN Bank, de Haeghe Groep en Independer.

Het doel is 300 Haagse huishoudens met risico op schulden te koppelen aan een vrijwillige buurtgenoot. De deelnemer maakt samen met de vrijwilliger een budgetplan, waarin alle inkomensondersteunende regelingen en –voorzieningen worden benut en waar mogelijk wordt bespaard op uitgaven. De deelnemer blijft zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. De vrijwilliger reikt hulpmiddelen aan om de deelnemers te helpen zich aan het plan te houden, bijvoorbeeld één bankrekening voor de vaste lasten en één voor de dagelijkse uitgaven. Dat biedt overzicht én de mogelijkheid tot automatische alarmering als het de deelnemer niet lukt zich aan zijn budgetplan te houden. De vrijwilliger zoekt dan samen met de deelnemer naar een oplossing.

Deelnemers worden ook uitgenodigd bespaarkringen te vormen: een groep van acht tot tien deelnemers die met elkaar initiatieven neemt om minder uit te geven of wat extra’s binnen te krijgen. Ze komen eens per maand bij elkaar onder begeleiding van een vrijwilliger.

Alle vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van professionals. Bewoners worden door o.a. woningcorporaties, energieleveranciers en maatschappelijke partners uitgenodigd om aan de pilot deel te nemen.

De pilot is een initiatief van de coöperatie Goede Gieren. De uitvoering vindt plaats onder de naam Amargi, met als motto ‘vrij van geldzorgen’. Tegelijk met de pilot in Den Haag start een pilot in Hilversum.

Pieter Hilhorst
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Alle
Partners
ASN Bank, Aegon, Dunea, Eneco, Gemeente Den Haag, Haag Wonen, Steadion
Meer informatie

Nieuws

‘Heilig geloof in eigen verantwoordelijkheid komt ons duur te staan’

Voor veel mensen in de financiële problemen komt hulp vaak veel te laat en schiet die ook nog eens tekort, stelt voormalig wethouder van Amsterdam Pie…

Moerwijk op weg naar Incassovrij

De Incassovrije Wijk is maandag 27 maart 2017 van start gegaan in Den Haag. Dat betekent dat 300 huishoudens uit met name de wijk Moerwijk een vrijwil…

Meer nieuws