.
.
.

Incassovrije Wijken – Amargi

Hagenaars die andere Hagenaars helpen financiële problemen voor te zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen keuzevrijheid: dat is de pilot Incassovrije Wijken.

Met de pilot Incassovrije Wijken benutten we de kracht van Hagenaars om mede-Hagenaars met geldzorgen te helpen besparen en makkelijker rond te komen. Zij krijgen steun nog voordat hun problemen uit de hand lopen en behouden tegelijkertijd de vrijheid hun geld naar eigen inzicht uit te geven. Zo voorkomen we problemen en versterken we het financiële zelfvertrouwen van de deelnemers.

Om mensen met een risico op schulden vroeg op het spoor te komen wordt samengewerkt met woningcorporaties (Haag Wonen, Omnia Wonen, Staedion, Vestia), drinkwaterbedrijf Dunea en energieleverancier Eneco, AEGON, ASN Bank, de Haeghe Groep en Independer.

Het doel is 300 Haagse huishoudens met risico op schulden te koppelen aan een vrijwillige buurtgenoot. De deelnemer maakt samen met de vrijwilliger een budgetplan, waarin alle inkomensondersteunende regelingen en –voorzieningen worden benut en waar mogelijk wordt bespaard op uitgaven. De deelnemer blijft zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. De vrijwilliger reikt hulpmiddelen aan om de deelnemers te helpen zich aan het plan te houden, bijvoorbeeld één bankrekening voor de vaste lasten en één voor de dagelijkse uitgaven. Dat biedt overzicht én de mogelijkheid tot automatische alarmering als het de deelnemer niet lukt zich aan zijn budgetplan te houden. De vrijwilliger zoekt dan samen met de deelnemer naar een oplossing.

Deelnemers worden ook uitgenodigd bespaarkringen te vormen: een groep van acht tot tien deelnemers die met elkaar initiatieven neemt om minder uit te geven of wat extra’s binnen te krijgen. Ze komen eens per maand bij elkaar onder begeleiding van een vrijwilliger.

Alle vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van professionals. Bewoners worden door o.a. woningcorporaties, energieleveranciers en maatschappelijke partners uitgenodigd om aan de pilot deel te nemen.

De pilot is een initiatief van de coöperatie Goede Gieren. De uitvoering vindt plaats onder de naam Amargi, met als motto ‘vrij van geldzorgen’. Tegelijk met de pilot in Den Haag start een pilot in Hilversum.

Pieter Hilhorst
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
Alle
Partners
ASN Bank, Aegon, Dunea, Eneco, Gemeente Den Haag, Haag Wonen, Steadion
Meer informatie

Nieuws

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Schuldenlab070

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmorgen 22 februari een werkbezoek gebracht aan Schuldenlab070 en het Jongeren Perspectief Fonds in Den H…

Ministerie hoopt op minder schulden door betere regeling zorgtoeslag

Mensen met schulden of een krappe beurs, kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk hun zorgtoeslag rechtstreeks laten overmaken aan de zorgverzekera…

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is da…

Langdurige armoede neemt toe in Nederland

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, zegt het CBS. Zo’n 224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of…

Meer nieuws